วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Thailand BIM Guideline (แนวทางการใช้งานแบบจําลองสารสนเทศอาคารสําหรับประเทศไทย) มาแล้วจ้า

ในที่สุด หลังจากเราได้เริ่มรู้จักและใช้ BIM มาเป็นเวลาร่วมสิบปี ทาง ASA ก็ได้ฤกษ์ออกหนังสือแนวทางการใช้งานอย่างเป็นทางการให้คนไทยได้มีแนวทางร่วมกันซะที
มีคนรู้จักในแวดวงที่ทั้งผลัก ทั้งดันจนออกมาได้ ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยังมี Passion ทำมันจนออกมาสำเร็จครับ

link ต้นทางครับ: http://www.asa.or.th/th/node/132257

เอกสารประกอบอื่นๆ ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: