วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

RIP, Steve Jobs

Rest in Peace, Steve Jobs. You completely change my world.ไม่มีความคิดเห็น: