วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2551

My Thesis: CAAD Software Development for Architectural Feasibility Analysis (2006)

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ออกแบบความเป็นไปได้ทางสถาปัตยกรรมภายใต้กฎหมายควบคุมอาคาร CAAD Software Development for Architectural Feasibility Analysis Base on Building Literature (2006)

ตำแหน่งมหากาฬแห่งงานทั้งปวงที่เคยทำมาในชีวิตตลอดกาล
คือ Thesis สำหรับจบปริญญาโท ซึ่งนอกจากจะทำเป็น Thesis รูปเล่มออกมาแล้ว ยังทำเป็น Software ตัวอย่างในการแสดงตรรกะที่ใช้ในการออกแบบโดยใช้ FLASH(Action Script)

เนื้อหาทีสิสคือ ทำโปรแกรมที่ใช้วาดขอบเขตของที่ดินแล้วสามารถสั่งให้วิเคราะห์ปริมาตรสูงสุดของอาคารที่สามารถสร้างได้ โดยคิดอ้างอิงจากกฏหมาย (กฏกระทรวงฉบับที่55) ในเรื่องของระยะต่างๆ เช่น ระยะถอยร่น, ความสูงของอาคาร โดยสั่งให้โปรแกรมแยกวิเคราะห์ถึงกรณีต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น แล้วนำไปวาดปริมาตร ซึ่งนอกจากปริมาตรที่ได้แล้ว ยังได้จำนวนชั้น, พื้นที่ใช้งาน, อัตราพื้นที่/ราคาก่อสร้าง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจด้วยVวีดีโอสาธิตการใช้งานเบื้องต้นครับ


หากใครสนใจอยากลองใช้โปรแกรมที่ผมทำประกอบ Thesis ก็ฝากข้อความไว้ได้นะครับ

สุดท้ายต้องขอบคุณอ.ที่ปรึกษาครับ
อ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย (ที่ปรึกษาหลักที่อุตส่าห์ Video Conference มาจากเกาหลีครับ) 
อ.ภิญโญ จินันทุยา (ที่คอยช่วยให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรม CAD ต่างๆ ตลอดระดับป.โทครับ)
อ.กีรติ ศตะสุข (ที่คอยช่วยดูแลและตั้งปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรมในด้านความเป็นไปได้ของอาคารครับ)
ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (ป๋าแห่งสถ.มธ.ที่คอยดูแลอยู่เบื้องหลังตลอดมา)

1 ความคิดเห็น:

mobious กล่าวว่า...

เอามาลองใช้บ้างดิ